Liegt de industrie over dierproeven?

Begin juli bracht de Engelse actiegroep voor dierenbescherming Uncaged de resultaten van een onderzoek naar buiten waar uit blijkt dat de emoties over dierproeven voor cosmetica nog altijd hoog kunnen oplopen. Maar hoe zit het nou eigenlijk met die dierproeven? Worden ze nog gedaan? Hoe is de wetgeving geregeld? Lees verder (lang verhaal)…

 

 

 

Uncaged had in Engeland meer dan 2000 mensen ondervraagd over hun mening t.a.v. dierproeven voor cosmetica. Tweederde van hen (voornamelijk vrouwen) gaf aan geen cosmetica meer te willen kopen als zou blijken dat deze producten van die bepaalde merken nog steeds dankzij dierproeven tot stand komen. Zij zijn van mening dat cosmetica volledig dierproef-vrij moet zijn.

Inmiddels is de wetgeving zo ver dat per 2013 echt alle dierproeven afgelopen moeten zijn. Volgens Uncaged weten veel consumenten niet dat dit inhoudt dat er nog altijd proeven plaatsvinden. "Consumers are being misled by the beauty companies, who claim they don't test their products – but they still test the ingredients, or use a third party to do the testing for them," aldus de Uncaged campagneleider Dr Dan Lyons.

Het doel van Uncaged was consumenten bewust te maken van gang van zaken momenteel en tegelijkertijd hoopt het dat dit bewustzijn mag leiden tot boycots van bedrijven die claimen wel dierproef-vrij te zijn."Ethical shopping rose by 9 per cent last year as consumers realised how much power they have to change the way companies behave. If the British public knew about the animal testing of these products, sales would drop overnight," aldus Lyons.

Uncaged demonstreert ook jaarlijks voor de deur van Procter & Gamble in Engeland, dat volgens de groep nog altijd betrokken is bij dierproeven. Tijd voor beauty.blog.nl om aan P&G een reactie te vragen over dit onderwerp. Het is namelijk een feit dat op eindproducten al lang geen tests meer mogen gedaan worden, maar dat op sommige nieuwe stoffen nog wel getest mag worden, als niet zonder dat onderzoek uitgesloten kan worden dat de veiligheid in het geding is.

P&G's woordvoerder Ronald van de Straat laat ons het volgende weten: ' Het beleid van Procter & Gamble op het gebied van dierproeven is terug te vinden op ondermeer `onze websites. Wij streven ernaar om de veiligheid van onze producten te kunnen garanderen zonder dierproeven. We investeren daarom niet alleen in het ontwikkelen van alternatieve methodes, en hebben er al een groot aantal kunnen ontwikkelen, maar werken ook actief samen met universiteiten en overheden aan de aanvaarding van deze alternatieven in wetgeving, zoals recent in de nieuwe REACH wetgeving.' En hij vervolgt: 'De uitdaging aan de industrie experts en andere wetenschappers is om de laatste alternatieve testmethoden te ontwikkelen zodat ook in de ogen van de overheid, de veiligheid van cosmetica geheel met alternatieve methodes kan worden gegarandeerd in 2013. De cosmetische industrie, inclusief Procter & Gamble, heeft het‘European Partnership for Alternatives to Animal Testing' opgezet om in samenwerking met overheden en maatschappelijke organisaties dit laatste probleem aan te pakken.'

Omdat dit natuurlijk een branche-brede zaak is en niet alleen van P&G (een multinational is natuurlijk altijd een makkelijk doelwit), hebben we ook aan de Nederlandse Vereniging van Cosmeticaproducenten gevraagd hoe de situatie op dit moment is en hoe het aangepakt gaat worden:'Dierproeven voor de ontwikkeling van cosmetische producten zijn in Nederland al sinds 1995 verboden volgens de Wet op Dierproeven. Dierproeven voor cosmetica zijn sinds 2004 in heel Europa bij wet verboden. Dit is onder meer het gevolg van de ontwikkeling van alternatieven. De cosmetica-industrie zelf is de grote stimulator geweest van het ontwikkelen van alternatieve testmethoden en het verkrijgen van erkenning ervan door wetenschap en overheid. Dankzij deze ontwikkeling wordt vandaag de dag nog maar zeer beperkt gebruik gemaakt van dierproeven.

'Uiteraard willen consumenten géén dierproeven maar wél veilige producten. Deze wens om de veiligheid te garanderen zonder dierproeven, deelt de cosmetica-industrie met hen. De wetenschap zegt ons echter dat dierproeven op dit moment in bepaalde gevallen nog onvermijdelijk zijn om de veiligheid van ingrediënten te kunnen garanderen. De wet stelt verplicht dat alle consumentenproducten die op de markt komen, veilig zijn. Een fabrikant wil uiteraard zeker zijn dat hij veilige cosmetica op de markt brengt.'

Het NCV besluit: 'Het aantal dierproeven dat in Europa wordt verricht ten behoeve van cosmeticaingrediënten is minimaal. In een recent rapport van de Europese Commissie bleek dat nog geen half procent van alle dierproeven die worden gedaan, voor cosmetische doeleinden is. De cosmetica-industrie werkt er hard aan dit aantal tot nul te reduceren. Meer dan 99% van de dierproeven wordt dus verricht voor andere doeleinden dan cosmetica.'

Om een lang verhaal kort te maken: vanaf 2013 is het dus he-le-maal verboden om dierproeven te doen voor cosmetica. Inmiddels zijn er al alternatieve testmethoden, waaronder die met kunsthuid, o.a. bij Procter & Gamble en L'Oreal, de twee grootste cosmetica-concerns ter wereld. En verder vraag ik me eigenlijk af waarom die organisatie nog actievoert als toch al bekend is dat het doek valt per 2013. Het is nog ver weg, maar wat zou een boycot opleveren? Dat bedrijven gaan proberen die wet eerder in te laten gaan of hun innovaties met een riskant randje maar in de koelkast te zetten? P&G claimt niet dierproef-vrij te zijn. De claim dierproef-vrij op zich vind ik al een valse marketingkreet, want ik betwijfel of er uberhaupt dier-proefvrije merken bestaan in de pure zin des woords. Bijna alle tot nu toe gangbare stoffen zijn in het verleden wel op dieren getest geweest. Maar in ieder geval is het goed dat de wet er komt en de datum vaststaat – hopelijk echt vaststaat, dat wel natuurlijk. Lees ook dit artikel op de website van Proefdiervrij waarin gemeld wordt dat het aantal diertesten inmiddels is afgenomen als gevolg van de ontwikkeling van kunsthuid om op te testen.

Meer actueel nieuws is ook bij het European Center for the Validation of Alternative Methods te vinden. En hier tref je een site met allerlei vragen over de REACH-wetgeving die de veiligheid van stoffen in consumentenproducten moet waarborgen.

Lees ook deze blogs:

- L'Oreal heeft een huidtest model ontwikkeld

- Even wat anders: Aan hoeveel chemicalien uit cosmetica word je uberhaupt dagelijks blootgesteld?

Lees ook:Op dieren geteste cosmetica in EU verboden
Lees ook:“We houden van onze (huis)dieren-fotowedstrijd”
Lees ook:Queen-gitarist wil cosmeticadierproeven stoppen
Lees ook:Eindelijk diervriendelijke gerechtigheid
Lees ook:Weinig klachten cosmetica in Nederland

9 Reacties // Reageer

9 thoughts on “Liegt de industrie over dierproeven?

 1. Alex

  Er zijn een aantal redenen waarom Uncaged nog protesteert. 1) Producten worden nog steeds getest. Bedrijven kunnen nee zeggen tegen die testen, maar gaan toch door. 2) 2013 is streefdatum idd om al die testen weg te hebben in het hele veld. Echter wordt er gelobbyd door l’oreal en P&G om dat te verschuiven of helemaal weg te krijgen. 3) Ook al is er een verbod. Ingrediënten kunnen altijd nog getest zijn op dieren. 4) Bedrijven als P&G doen ook testen voor andere producten. Van dierenvoeding tot huishoudschoonmaakmiddelen. Daar kan na 2013 nog steeds voor getest worden. Daarom zijn er nog steeds protesten bij P&G.

    /   Reply  / 
 2. redactie, monique

  Beste Alex, het is interessant wat je vertelt. Kun je bewijzen overleggen dat er voor beautyproducten nog steeds gelobbyd wordt om de streefdatum op te rekken? Wat je verder stelt dat ingredienten nog altijd op dieren getest kunnen zijn, dat vertel ik ook in mijn stuk, en dat geldt echt niet alleen voor de merken van deze bedrijven maar voor bijna alle merken die wereldwijd in de omloop zijn: ooit zijn ze getest op dieren. Wat diervoeding en huishoudmiddelen betreft, kan ik niet zeggen omdat dat mijn vakgebied niet is. Ook in het artikel waarnaar ik verwijs wordt louter ingegaan op cosmetica.

    /   Reply  / 
 3. Alex

  Monique,

  Zie dit interessante artikel bijvoorbeeld:
  http://www.guardian.co.uk/world/2003/aug/19/eu.businessofresearch

  Is een artikel van al weer een tijdje terug, maar m.i. nog actueel genoeg. Verder zou je wat betreft het lobbyveld het beste eventueel nog contact zoeken met de organisaties BUAV, NAVS of Uncaged. (allemaal engelse organisaties). Proefdiervrij doet ook aan lobbyen en die weten, denk ik, ook wel wat meer over de huidige status van de druk om de deadline te verschuiven.

  Wat betreft het testen. Ja alles is ooit weleens getest. Dat klopt wel. Zelfs het water uit de kraan. Ik maak me daar ook geen illusies dat iets echt 100% proefdiervrij kan zijn.

  PS. Uncaged is trouwens meer een dierenrechtenorganisatie.

    /   Reply  / 
 4. redactie, monique

  tsja, het voelt wat suggestief om nu met een artikel uit 2003 te komen. jammer dat er geen recentere informatie is,althans niet door jou te kunnen vinden.

  ik weet daarnaast dat zowel P&G als L’Oreal zeer lovenswaardige modellen voor kunsthuid hebben ontwikkeld en in gebruik genomen om stoffen voor cosmetica te testen, zoals ik ook in mijn stuk schrijf.

  ik zal Dierproefvrij eens raadplegen.

    /   Reply  / 
 5. redactie, monique

  Alex, hier ook nog een recenter artikel uit The Guardian over dierproeven versus nieuwe methoden als ondermeer Episkin waarmee L’Oreal is gekomen. Wat mij een interessantere vraag lijkt is of het aantal dierproeven toch nog is toegenomen omdat de nieuwe, strengere wetgeving als vastgelegd in Reach dit nu vereist…

    /   Reply  / 
 6. redactie, monique

  Aantal dierproeven is afgenomen, Alex. Als ik nou meteen had gekeken op proefdiervrij.nl had ik het ook direct kunnen melden. Ik cut and paste hieronder even het artikel van hun website:
  ————————————
  Binnen EU minder dierproeven voor cosmetica!
  Uit een rapport van de Europeese Unie blijkt dat er in 2005 en 2006 respectievelijk 2276 en 1329 dieren (muizen, ratten, cavia’s en konijnen) gebruikt zijn om ingrediënten voor cosmetica te testen.

  Het verslag gaat in op de ontwikkeling, de validering en de wettelijke erkenning van alternatieve methoden ter vervanging van dierproeven op het gebied van cosmetica. Voor dit verslag hebben 26 lidstaten informatie ingediend.

  In Nederland is het sinds 1997 verboden om dierproeven voor cosmetica te doen. De afgelopen jaren vonden de dierproeven plaats in Roemenië en Frankrijk. Ondanks diverse onderzoeken heeft Portugal geen gegevens voor dit verslag gegeven. Zweden ook niet, dit omdat er in dit land geen rechtsgrondslag is om gegevens hierover aan bedrijven te vragen. Het is dus moeilijk op deze manier een totaalbeeld te hebben van het aantal proeven. Wel staat vast dat het aantal flink is gedaald, in 2004 waren nog 8998 dieren het slachtoffer.

  Alternatieven
  Er moeten 13 testen worden uitgevoerd voor een nieuw cosmetica-ingrediënt. Voor 10 van de 13 testen moetenalternatieven testmethoden worden ontwikkeld, vanwege het Europese test- en handelsverbod dat in 2013 van kracht gaat. Dan mag cosmetica die getest is op dieren niet meer in Europa verhandeld worden.
  Er zijn inmiddels voor vier van de tien testen alternatieve testmethoden die door de commissie zijn geaccepteerd. Het is belangrijk dat dit aantal snel uitbreid voordat het handelsverbod ingaat. Er gaan geruchten dat dit streven moeilijk haalbaar zal zijn… Proefdiervrij maakt zich hard, want het is tijd voor Proefdiervrije technieken!

  Meer informatie over dierproeven voor cosmetica staan in het ‘cosmeticadossier’ op deze site. Of lees het hele rapport over de ontwikkeling van alternatieve methoden van de Europese commissie.

  ————————————

    /   Reply  / 
 7. Alex

  @monique,

  Ja begrijpbaar dat het wat suggestief voelt. Ik heb even niet zo snel bij de hand iets wat iets recenter is. Ik zal nog even her en der checken of ik wat kan vinden. Ik weet alleen dat het nog wel speelt. Maar daar kan je weinig mee natuurlijk.

  Klopt dat P&G e.d. wel met dingen komen. Maar er zijn natuurlijk vraagtekens te zetten bij sommige handelingen die men doet. Mogelijk dat L’oreal ook bijvoorbeeld wat positiever imago wil hebben. Door bv. The Body Shop over te nemen. En veel van de alternatieve methode is ook overgekocht door L’oreal. Zie hier:
  http://www.hotfrog.nl/FullPressRelease.aspx?id=319
  Maar goed.. dat is speculeren natuurlijk. Ik persoonlijk vertrouw die bedrijven niet zo, maar dat is mijn mening.

  Dat verbod op proeven voor cosmetica gaat er ook wel komen. Daarom moeten ze ergens ook wel bezig zijn. Die druk is ook wel weer ergens goed voor ;)

  Wat betreft het bericht over dierproeven die afgenomen zijn… tsja… dat heeft natuurlijk veel te maken met dat men er ook wel bezig is te veranderen. En dat bericht gaat toch vooral over cosmetica testen.

  In Engeland zie je bijvoorbeeld weer andere berichten. Zoals:
  http://www.buav.org/e_animal_testing_increase.php
  en laatst in belgie bv.:
  http://www.proefdiervrij.nl/client/1/?websiteid=1&contentid=1292

  Maar dat is dan niet perse cosmetica natuurlijk. Maar over alle soorten proeven.

  Wat betreft REACH. Dat zal binnen het kader ‘cosmeticaproeven’ niet leiden tot meer proeven, maar wel op gebied van toxiciteittesten. Men is wel erg druk bezig om te pleiten voor alternatieven. De organisatie Antidote (organisatie die vanuit wetenschappelijk standpunt tegen dierproeven is) uit Frankrijk is bezig met een nieuwe techniek te ontwikkelen/steunen die mogelijk dan alles kan vervangen. Ik weet niet of dat gaat lukken, want ze hebben nog geld nodig om dat door te ontwikkelen en te zorgen dat men dat gaat gebruiken.

  Ook zijn er afgelopen jaren in veel oostbloklanden ook veel nieuwe dierenwelzijnswetten gekomen. Mogelijk dat daardoor bedrijven ook zijn uitgeweken naar andere landen om testen te laten doen. Maar weet niet zeker of die wetten ook effect hadden op de dierproeven, maar ik denk van wel.

  Dus het is een goed bericht dat er minder dieren zijn gebruikt, maar het is altijd maar weer de vraag of de cijfers goed kloppen.

    /   Reply  / 
 8. Alex

  Oja, waarom die lobby voor dierproeven zou spelen… iedereen vraagt zich natuurlijk af waarom iemand voor dierproeven zou zijn.. maar dat heeft een hele diepe reden of eigenlijk meer redenen, die o.a. begint met een grondlegger van de proefdierindustrie Claude Bernard . Dr. Ray Greek heeft aantal boeken geschreven over waarom dierproeven wetenschappelijk onjuist zijn en gevaar zijn voor mensen. Titel van boek is Sacred Cows and Golden Geese. Zeer interessant om te lezen.

    /   Reply  / 
 9. redactie, monique

  Ha Alex, ik zal er eens induiken (als ik de tijd vind….:-) Bedankt!

    /   Reply  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>